Firma zabývající se výrobou, dodavatelskou činností, a montážemi v oblasti osvětlení.
E.Shop specializovany na prodej svítidel všech myslitelných aplikací.


Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rmsvitidla.eu   Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu www.rmsvitidla.eu a kupujícího (odběratele).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

1. Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele obvykle do 7 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele, je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. 

2. Doprava

Náklady na zaslání (tj. dopravné a balné) hradí odběratel v částce maximálně uvedené přímo u každé objednávky (v košíku) za celou objednávku, při větším množství individuální dohoda. Pro přepravu využíváme přepravní službu DPD.

Aktuální ceny dopravného:
(Způsob a cena dopravy je individuální. Záleží na rozměrech a hmotnosti zásilky, případně počtu balíků.) 

ČESKO:
Základní cena dopravy a dodávky po ČR (ceny s DPH):
0 – 31kg – 115Kč

SLOVENSKO: 
Ceník zaslání na dobírku na Slovensko přes DPD.
Přeúčtováváme pouze pořizovací ceny (vč.20%DPH)! Balné neúčtujeme!!
Budeme Vás informovat o celkových nákladech na dopravu.

Prosíme pozornost k informaci o zvýhodnění klientů ze Slovenska

Plátcům DPH na Slovensku, kteří chtějí nakoupit bez DPH 20%,
Započítáváme (píšeme na fakturu) cenu dopravy do zboží s DPH nula!!!
 

3. Záruční podmínky

Odběratel je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit.
Internetový obchod RM Svítídla poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

 • neodbornou manipulací se zbožím
 • škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží
 • záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
 • došloli k neoprávněné změně v záručním listu 

4. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

5. Reklamační řád pro přepravní službu

 • Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat.
 • Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.
 • Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.
 • Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.
 • Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno.

V případě problému s dopravní službou, pište na adresu info (zavinac) rm-svitidla.cz Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury popřípadě číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.

6. Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou.
Podmínkou vrácení peněz je:

 • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
 • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení
 • Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné.
 • Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato.
 • Zboží zašlete na adresu dodavatele uvedenou na faktuře - kupní smlouvě.

Důležité upozornění
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení přepravní službou ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.

7. Ostatní

Některé fotky produktů stejného druhu můžou být stejné, tyto produkty mají pouze jiný rozměr a tak mezi nimi nejsou rozdíly. Ovšem každý druh produktů má svou fotku.

 

Svítidlo stropní 32149/48/10Svítidlo stropní 32149/48/10 CENA: 3422 CZK

Svítidlo 32116/17/10Svítidlo 32116/17/10 CENA: 2076 CZK

SLICK 14WSLICK 14W CENA: 1170 CZK

MYRA WALLMYRA WALL CENA: 1804 CZK

FGL OUT ČTVERCOVÁFGL OUT ČTVERCOVÁ CENA: 800 CZK

CYRO 22 CHROMCYRO 22 CHROM CENA: 2243 CZK


 
Přehled kontaktů:
Email: janhorak102@centrum.cz
Web: RM Svítídla
Navigace: